Miljö & Hållbarhet

Vi ser alltid till att värna om jorden
och bibehålla en god markstruktur.

Det är väldigt viktigt för oss att arbeta långsiktigt och hela tiden sträva efter en hållbar framtid. Vi investerar därför redan långt ner i jorden då det är där som verksamheten faktiskt börjar! En god markstruktur får vatten att filtreras och gör så att rötterna trivs, vilket borgar för en god skörd.

 

Vi är också noga med att aldrig  köra tunga maskiner så att jorden packas och blir obrukbar.
Packas jorden så förstörs strukturen, vilket påverkar hela kedjan negativt. Det kan då ta 10 år eller mer innan jorden kommer tillbaka i brukligt skick igen. Våra maskiner är därför specialanpassade för att undvika detta.

 

För att göra vad vi kan i vårt hållbarhetsarbete så använder vi oss av klimatcertifiterat kväve. Vi använder cirkulerat fosfor från samhället och tar tillbaka hästgödsel från våra kunder för spridning på åkermarken. Vår målsättning är att göra rätt åtgärd i rätt tid och alltid ha miljön i åtanke.

 

 

Vi försöker även ta så stora skördar som möjligt, vilket går hand i hand med miljö och ekonomi.

 

 

Har du frågor gällande vår verksamhet eller vårt foder?